Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji

Firma Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji została założona w roku 1998 przez mgr inż. Tomasza Kordjaka jako specjalistyczne przedsiębiorstwo zajmujące się określaniem stanu technicznego, projektowaniem i wykonawstwem napraw i wzmocnień konstrukcji. Bazując na doświadczeniach swojego założyciela firma realizowała usługi związane z wykonywaniem iniekcji rys, wzmocnieniami przez podklejanie zbrojenia z włókien węglowych oraz przez sprężenie.

Począwszy od roku 2003 skoncentrowaliśmy się na określaniu stanu technicznego budowli mostowych oraz projektowaniu ich przebudów. Kompetencje członków naszego zespołu są ponadto wykorzystywane przy prowadzeniu nadzorów inwestorskich.

Podstawą działalności firmy jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 9 czerwca 1998 r. pod numerem 255474.

Adres firmy:
Al. Solidarności 161 m. 130,
00-877 Warszawa

NIP: 527-147-69-41;   REGON: 013089352
Pekao S.A. 28 1240 6322 1111 0000 4607 3138

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w PZU. Seria TPP 36063098.

Wieżyca 1A Wiaduktu im. Ks. J. Poniatowskiego